LVĢMC veic radioaktīvi piesārņotas teritoriju, objektu, speciālo tērpu un transportlīdzekļu deaktivāciju. LVĢMC arī  veic radioaktīvā piesārņojuma izpētes kontroles mērījumus pirms deaktivācijas, deaktivācijas gaitā un pēc deaktivācijas pabeigšanas. LVĢMC piedalās radiācijas avāriju seku likvidēšanā.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
22-18.01.1 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja gamma starojuma dozas jauda uz virsmas ir līdz 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai līdz 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) mazgājot ar ūdeni 1 m2  21,34 4,48 25,82
22-18.01.2 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja gamma starojuma dozas jauda uz virsmas ir līdz 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai līdz 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) mazgājot ar ķīmiskiem šķīdinātājiem 1 m2  42,69 8,96 51,65
22-18.01.3 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja gamma starojuma dozas jauda uz virsmas ir līdz 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai līdz 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) apstrādājot ar abrazīviem materiāliem 1 m2  56,91 11,95 68,86
22-18.01.4 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja gamma starojuma dozas jauda uz virsmas ir līdz 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai līdz 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) daļu nokaļot 1 m2  126,64 26,59 153,23
22-18.02.1 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir virs 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai virs 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) mazgājot ar ūdeni 1 m2  33,56 7,05 40,61
22-18.02.2 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir virs 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai virs 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) mazgājot ar ķīmiskiem šķīdinātājiem 1 m2  56,91 11,95 68,86
22-18.02.3 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir virs 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai virs 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) apstrādājot ar abrazīviem materiāliem 1 m2  85,37 17,93 103,30
22-18.02.4 Radioaktīvi piesārņotu virsmu dezaktivācija, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir virs 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai virs 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) daļu nokaļot 1 m2  256,12 53,79 309,91
22-19.01. Radioaktīvi piesārņotu laukumu dezaktivācija, norokot piesārņoto zemes slāni, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir līdz 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) 1 m3  174,36 36,62 210,98
22-19.02. Radioaktīvi piesārņotu laukumu dezaktivācija, norokot piesārņoto zemes slāni, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz virsmas ir virs 0,5 µSv/h (gamma radioaktīvais piesārņojums) vai virs 50 Bq/cm2 (beta radioaktīvais piesārņojums) 1 m3  343,27 72,09 415,36