LVĢMC sagatavo dokumentus radioaktīvo kravu transportēšanai ar autotransportu, veic radioaktīvo vielu, radioaktīvo atkritumu, slēgto jonizējošā starojuma avotu drošu transportēšanu ar autotransportu. LVĢMC savāc dažāda veida  radioaktīvos atkritumus no citiem operatoriem, iepakojam tos atbilstoši radioaktīvo atkritumu transportēšanas un apglabāšanas noteikumiem. LVĢMC pieņem radioaktīvos atkritumus apglabāšanai vai uzglabāšanai.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
22-01. Radioaktīvo vielu, radioaktīvo atkritumu vai slēgto starojuma avotu transportēšana km 2,17 0,46 2,63
22-02. Radioaktīvo kravu pavadīšana st. 37,29 7,83 45,12
22-05.01. Dūmu detektoru demontāža pie pasūtītāja - līdz 2,5 m augstumam 1 detektors 3,73 0,78 4,51
22-05.02. Dūmu detektoru demontāža pie pasūtītāja - virs 2,5 m augstuma 1 detektors 4,66 0,98 5,64
22-06.01. Radioaktīvo atkritumu iepakošana transporta konteineros, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz atkritumu virsmas ir līdz 0,1 mSv/h 20kg 13,20 2,77 15,97
22-06.02. Radioaktīvo atkritumu iepakošana transporta konteineros, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz atkritumu virsmas ir no 0,1 līdz 0,5 mSv/h 10 kg vaļēji cietie radioaktīvie atkritumi vai 1 slēgts starojuma avots 29,95 6,29 36,24
22-06.03. Radioaktīvo atkritumu iepakošana transporta konteineros, ja jonizējošā starojuma dozas jauda uz atkritumu virsmas ir virs 0,5 mSv/h 5 kg vaļēji cietie radioaktīvie atkritumi vai 1 slēgts starojuma avots 113,64 23,86 137,50
22-07. Radioaktīvo materiālu pārvadājumu pavaddokumentu, atskaišu u.c. sagatavošana st. 37,29 7,83 45,12
22-08. Ar radioaktīvajiem atkritumiem piepildītu transportkonteineru pārvietošana, iekraušana, izkraušana st. 18,65 3,92 22,57
22-11. Dūmu detektoru apstrāde – radionuklīdu Am-241 vai Pu-239 saturošo jonizējošā starojuma avotu demontāža no dūmu detektoriem 1 det 16,78 3,52 20,30