Datu pieejamība

LVĢMC mājas lapā iespējams uzzināt visa novērojumu tīkla vai konkrēta Upju baseina apgabala ietvaros (attiecīgā laukā izvēloties upju baseina apgabalu) kādos pazemes ūdens staciju urbumos par kādiem laika periodiem ir pieejami pazemes ūdens līmeņa vai ķīmiskā sastāva novērojumu dati. Datu atlasi var īstenot vienas stacijas viena urbuma ietvaros, attiecīgi staciju laukā izvēloties staciju, urbumu laukā izvēloties urbumu un parametru laukā atzīmējot interesējošo parametru. Lai izvēlētos vairākus parametrus, nospiediet CTRL taustiņu. Bet, ja interese ir par viena konkrēta parametra pieejamību novērojumu tīkla stacijas urbumos, tad izvēlas datu atlasi pēc viena parametra, parametru laukā izvēloties parametru, staciju laukā - staciju un urbumu laukā, ar piespiesta CTRL taustiņa palīdzību, atzīmējot interesējošos urbumus.
 
Lai novērojumu datus lejupielādētu, jādodas uz Datu meklēšanu.

Upju baseina apgabals
Urbums
Stacija
Parametrs