Datu pieejamība

LVĢMC mājas lapā iespējams uzzināt visa novērojumu tīkla, konkrēta Upju baseina apgabala (attiecīgā laukā izvēloties upju baseina apgabalu) vai lielbaseina (attiecīgā laukā izvēloties lielbaseinu) ietvaros kādās virszemes ūdens stacijās par kādiem laika periodiem ir pieejami virszemes ūdens kvalitātes novērojumu dati. Datu atlasi var īstenot vienas stacijas ietvaros, attiecīgi staciju laukā izvēloties staciju un parametru laukā atzīmējot interesējošo parametru. Lai izvēlētos vairākus parametrus, nospiediet CTRL taustiņu. Bet, ja interese ir par viena konkrēta parametra pieejamību novērojumu tīkla stacijās, tad izvēlas datu atlasi pēc viena parametra, parametru laukā izvēloties parametru un staciju laukā, ar piespiesta CTRL taustiņa palīdzību, atzīmējot interesējošās stacijas.
 
Lai bezmaksas novērojumu datus lejupielādētu, jādodas uz Datu meklēšanu.

Upju baseina apgabals
Stacija
Lielbaseins
Parametrs
Novērojumu programma